Bedrijven
Loopbaanbegeleiding Diaspoor bewust veranderen


CONSULTING VOOR BEDRIJVEN & ORGANISATIES

balance_VectorsMarket

HR CONSULTING

De uitdagingen voor onze bedrijfswereld zijn immens. Zo stelt 42% van de werkgevers een probleem tot ernstig probleem te ondervinden met afwezigheid van werknemers. Eén dag afwezigheid door ziekte kost het bedrijf gemiddeld €969 per dag1. Investeren in optimalisatie loont!


We begeleiden je graag op onze expertisevlakken: interne loopbaanbegeleiding, werving en selectie, change management, absenteïsme, retentie, psychosociale risico’s en werknemer en organisatietypologie.


1 Bron: Securex

crossroads_VectorsMarket

LOOPBAANBEGELEIDING


VOOR ZELFSTANDIGEN, VRIJE BEROEPEN, BEDRIJFSLEIDERS & BIJBEROEPEN

Het is vaak niet simpel aan het hoofd van een bedrijf te staan. Vaak mis je een klankbord om zaken af te toetsen of mis je de kennis van bedrijfsvoering bij je gesprekspartners. In onze begeleidingen voor zelfstandigen en vrije beroepen helpen we je verder met de typische vragen die je kan hebben rond je functioneren. Deze kunnen onder andere betrekking hebben op je persoonlijke ontwikkeling, het handelen als ondernemer en overste of over communicatie, keuzes maken, worklifebalance en zo veel meer. 


 • Hoe verbeter ik mijn ondernemerschap?
 • Ik werk keihard, maar heb vaak de indruk niet op te schieten.
 • Hoe implementeer ik veranderingen in het bedrijf?
 • Loopt de communicatie met mijn medewerkers goed?
 • Wil ik mijn bedrijf nog laten groeien of niet? 
 • De combinatie met mijn privéleven is zwaarder dan verwacht.
 • Waar sta ik in mijn ondernemerschap en wat zijn mijn sterke en zwakke punten?
 • Hoe los ik conflicten onder mijn medewerkers op?
 • Hoe kan ik mijn medewerkers beter motiveren?
 • Klanten zijn zo veeleisend geworden, hoe ga ik hier het beste mee om?
 • Het wordt allemaal wat te veel, ik krijg last van stress, kan ik dat verhelpen?
 • Kan ik me beter organiseren?
 • Moet ik een anderen keuze maken?
 • Ik heb een bijberoep maar zou eventueel de overstap maken naar hoofdberoep.


VOOR JE MEDEWERKERS

Het nut van loopbaanbegeleiding vertaalt zich door de vele positieve verhalen. Vele medewerkers ervaren hun job positiever nadat ze een begeleiding hebben gevolgd. Vaak zitten ze met vragen die ze binnen het bedrijf niet goed durven stellen of weten te verwoorden. Bij een loopbaancoach worden deze behandeld en aangepakt.


 • Wat zijn mijn kwaliteiten en hoe zet ik die het beste in op mijn job
 • Hoe manage ik mijn lange ‘to do’-lijst en hoe houd ik stress onder controle?
 • Wat zijn de technieken om beter te gaan onderhandelen?
 • Hoe neem ik een beslissing bij moeilijke keuzes?
 • Er zijn zo veel veranderingen op til, ik heb er schrik voor, wat nu?
 • Ik wil efficiënter werken
 • Ik heb conflicten op de werkvloer, hoe kan ik dat voorkomen?
 • Ik heb het gevoel dat ik meer kan.
 • Ik heb last met een collega die er de kantjes van af loopt, hoe los ik dat op ?
 • De communicatie tussen mezelf en mijn overste verloopt stroef, hoe kan dat beter?


Loopbaanbegeleiding heeft zijn positieve rol ondertussen duidelijk bewezen. Werknemers staan bewuster in hun loopbaan, hebben meer inzicht in hun competenties en hebben vaak een veel grotere werktevredenheid na het volgen van loopbaanbegeleiding. 


Diaspoor heeft ondertussen een 130-tal sfeervolle locaties waar we werknemers begeleiden rond hun loopbaanvragen. Daarnaast verplaatsen we ons naar bedrijven om daar intern HR advies, coaching en workshops te verzorgen.


Contacteer ons gerust voor meer informatie.


balance_VectorsMarket


VUCA PERFORMANCE TRAININGEN VOOR BEDRIJVEN

 


VUCA World staat voor:

 • Volatile – Snel veranderend;
 • Uncertain – Onzeker;
 • Complex – Complex;
 • Ambiguous – Vaag / dubbelzinnig


We leven in een continue veranderende wereld met hoge onzekerheid en complexiteit die lang niet altijd helder is. De maatschappij waarin wij ons nu bevinden zal de komende jaren steeds meer VUCA worden. Binnen de bedrijfswereld worden de rollen anders ingevuld en de uitdagingen anders benaderd. Om bedrijven te leiden en om samen te werken zal men andere competenties moeten inzetten.


DE INVESTERING

Voor bedrijfsleiders en kaderleden zijn opleidingen een must, efficiëntie verhogen, stress beheersen, je medewerkers beter laten presteren komt immers niet vanzelf. Werknemers voelen zich ook beter in hun job als ze opleidingskansen krijgen. Het staat vast dat de efficiëntie niet alleen wordt verhoogd door het aanleren van job technische aspecten, maar dat het trainen van andere vaardigheden ook bijdraagt tot welbevinden. Lange afwezigheden door burn-out of stress gerelateerde aandoeningen kosten hopen geld. Voorkomen is daarom beter dan genezen!


balance_VectorsMarket


TRAINING 'DE KRACHT VAN HET ANDERS ZIJN!'


Leer jezelf en anderen beter kennen en verbeter je professionele en persoonlijke balans.


Officiële Myers Briggs type indicator workshops voor teams

Typlologie aan de hand van de officiële Myers Briggs Type Indicator.

Doelgroep: werknemers, teams, leidinggevenden of gemengd                                                                                                                                 


Met deze workshop vergroot je de kennis van je eigen voorkeuren en dat van je collega’s. Hierdoor worden communicatie- en gedragspatronen zichtbaar. Aan de hand van die kennis ontstaat er een begrip voor het anders zijn. Met dergelijk inzicht kunnen conflicten vermeden worden, werken teams efficiënter samen en kunnen de taken beter worden afgestemd binnen het team.


Doelen

Inzicht krijgen in:

 • De verschillende communicatie- en voorkeurstijl
 • De onbewuste drijfveren en elkaars krachten en valkuilen.
 • Hoe je door anderen wordt ervaren
 • Hoe je kan afstemmen op de communicatiestijl van de ander
 • Hoe verschillende mensen met bepaalde situaties onder druk omgaan
 • Waar de gemeenschappelijke kwaliteiten en waarden liggen
 • Wat wel en nog niet werkt in de samenwerking


Resultaten:

 • Meer begrip, vertrouwen en acceptatie
 • Afspraken aanscherpen over hoe met elkaar om te gaan
 • In actie komen m.b.t. te behalen resultaten
 • Door zelfkennis en communicatie meer energie en betere prestaties genereren


Rapport over persoonlijke effectiviteit

Ieder teamlid krijgt na afloop zijn persoonlijke MBTI rapport:

 • samenvatting van persoonlijk MBTI-resultaat
 • jouw werkstijl
 • jouw communicatiestijl
 • jouw teamstijl
 • jouw besluitvormingsstijl
 • jouw leiderschapsstijl
 • jouw conflictstijl
 • welk effect stress op jou heeft
 • hoe u omgaat met verandering
 • hoe je omgaat met verandering


We houden steeds een uitgebreide intake met de verantwoordelijke personen binnen het bedrijf voor de workshop. Zo kunnen we afstemmen op de noden van het bedrijf en hierbij de accenten benadrukken die voor jullie organisatie belangrijk zijn.human_VectorsMarket


RATIONELE EFFECTIVITEIT TRAINING (RET)


Leer je emoties te kaderen door zelfregulatie van je denkpatronen.


Doelgroep: werknemers, teams, managers, verenigingen ...

Duur: 1 dag


Bij Rationele effectiviteit Training of Rationeel Emotieve Therapie gaat men ervan uit dat mensen met psychische klachten zoals sociale angst, faalangst, straatangst, andere angsten, depressies, minderwaardigheidscomplex, zelf voor een deel bepalen hoe zwaar de problemen wegen. Volgens de RET worden onze gevoelens voor een groot deel bepaald door onze gedachten. Wanneer we dus iets aan onze gevoelens van angst, verdriet, verlegenheid, onrust en depressie willen veranderen, moeten we onze manier van denken veranderen.


De Griekse wijsgeer Epictetus zegt hierover: "Het zijn niet de problemen zelf die het ons zo moeilijk maken, maar de manier waarop we tegen deze problemen aankijken."


In onze training leren we de onderliggende mechanismes en het stappenplan aan.


Head_VectorsMarket


HARTCOHERENTIETRAINING. UW BREIN ALS MEDICIJN


Leer hoe hartcoherentie bijdraagt tot jouw mentale en fysieke gezondheid.


Doelgroep: werknemers, teams, managers, verenigingen…

Duur: 1 dag


Hartcoherentie brengt je in evenwicht

Het oersysteem is vaak onze redding bij acuut gevaar, maar dit oersysteem is ook actief als we lijden aan langdurige stress, angsten en emotionele conflicten. Er is onvoldoende psychisch en lichamelijk herstel waardoor men uitgeput geraakt. Concentratiestoornissen, hartkloppingen, hoge bloeddruk, slaapstoornissen, depressies, darmklachten, opgejaagdheid, moeheid, lage weerstand, een onbehaaglijk gevoel, prikkelbaarheid, sterk emotioneel zijn, burn-out, enz. kunnen hiervan de gevolgen zijn. Dit proces is omkeerbaar als we ons psychisch en lichamelijk kunnen herstellen. Dit kan door de beoefening van hartcoherentie.


Wat zijn de effecten van HCH training?

 • Verbetering van concentratie en focus
 • Verhoging van de veerkracht t.o.v. stress
 • Bloeddruk regulerend, daling van hoge bloeddruk (stress gerelateerd)
 • Effect op hartritmestoornissen (stress gerelateerd)
 • Verhoging van weerstand tegen ziekten
 • Beheersing van angsten (angsten t.g.v. ziekten, faalangst, trauma’s, stress, …)
 • Regulering van het lichaamsgewicht (emo-eten)


veerkracht_VectorsMarket


STRESSPREVENTIE: VERHOOG JE VEERKRACHT!


Leer wat stress met je doet en waarom maar vooral …leer het te voorkomen!


Doelgroep: werknemers, teams, managers, verenigingen …

Duur: 1 dag


In deze opleiding krijg je een zicht op wat stress met je doet en wat de gevolgen zijn. Je ontdekt de oorzaken en de verschillen tussen de begrippen die met stress gerelateerd worden.


Door middel van een wetenschappelijke methodiek wordt onderzocht hoe het met jouw stresspeil gesteld is. Tenslotte reiken we je verschillende methodieken aan om een beter inzicht te krijgen op jouw persoonlijke situatie en om je veerkracht te verhogen.balance_VectorsMarket

BEDRIJVENCOACH GEZONDHEID VOOR

VLAAMS INSTITUUT GEZOND LEVEN

GEZOND WERKEN

De Vlaamse overheid gaf groen licht voor een innovatief project dat loopt tot eind 2019. Voor het project gaan 50 geselecteerde bedrijfscoaches aan de slag in ondernemingen om hen te begeleiden bij het opzetten van een preventief gezondheidsbeleid, complementair aan initiatieven die al gebeuren in het kader van de welzijnswetgeving. Het gaat vooral om gezondheidsbevorderende initiatieven.


WAT DOET DE BEDRIJVENCOACH

De coach voorziet 5 contactmomenten met de onderneming, gespreid over 1 jaar. Tijdens de sessies gaat een door het bedrijf uitgekozen werkgroep aan de slag met een fantastische methodiek. Samen maken we in diverse stappen een gezondheidsmatrix van het bedrijf op en kijken we waar en hoe we deze nog performanter kunnen maken.


Het project is een samenwerking tussen VIGeZ, VOKA en Verso met de financiële steun vanuit de Vlaamse overheid.

Het bedrijf investeert 500 euro, de overheid 1000 euro per begeleiding.


Meer Informatie en aanvraag versturen kan je via www.gezondleven.be/projecten/gezond-op-de-werkvloer.


DIASPOOR


DIASPOOR staat voor Bewust Veranderen. We geven loopbaanbegeleiding, trainingen en HR consulting om de veerkracht van medewerkers en de slagkracht van organisaties en te versterken. Vanuit een expertise opgebouwd in verschillende domeinen van HR en Welzijn en dat in samenwerking met een platform van uiterst gepassioneerde coaches en consultants.


 
Leopoldstraat 8

2850 Boom


GSM: +32 (0)476 88 05 37

TEL: +32 (0)3 256 30 24


CONTACT

DIASPOOR. Bewust Veranderen!Ondernemingsnummer: 0500 359 454


Rekeningnr. (ING): BE 2737 7077 4387 73


We geven trainingen en begeleidingen doorheen Vlaanderen.


Gebruiksvoorwaarden

Privacyverklaring


Deze site maakt gebruik van cookies. Deze dienen louter om statistieken op te volgen via Google Analytics en

gebruiksinstellingen te onthouden.

Inhoud © Diaspoor 2019 / Design © Fluistermedia


© Icons designed by Vectors Market from Flaticon