Bedrijven
Loopbaanbegeleiding Diaspoor bewust veranderen

 

CONSULTING VOOR BEDRIJVEN & ORGANISATIES

balance_VectorsMarket

HR CONSULTING

De uitdagingen voor onze bedrijfswereld zijn immens. Zo stelt 42% van de werkgevers een probleem tot ernstig probleem te ondervinden met afwezigheid van werknemers. Eén dag afwezigheid door ziekte kost het bedrijf gemiddeld €969 per dag1. Investeren in optimalisatie loont!

 

We begeleiden je graag op onze expertisevlakken: interne loopbaan coaching, werving en selectie, change management, absenteïsme, retentie, psychosociale risico’s en werknemer en organisatietypologie.

 

1 Bron: Securex

crossroads_VectorsMarket

LOOPBAANBEGELEIDING

 

VOOR ZELFSTANDIGEN, VRIJE BEROEPEN, BEDRIJFSLEIDERS & BIJBEROEPEN

Wist je dat je als zaakvoerder of bedrijfsleider ook recht hebt op de loopbaancheques van VDAB? Het is vaak niet simpel aan het hoofd van een bedrijf te staan. Vaak mis je een klankbord om zaken af te toetsen of mis je de kennis van bedrijfsvoering bij je gesprekspartners. In onze begeleidingen voor zelfstandigen en vrije beroepen helpen we je verder met de typische vragen die je kan hebben rond je functioneren. Deze kunnen onder andere betrekking heb ben op je persoonlijke ontwikkeling, het handelen als ondernemer en overste of over communicatie, keuzes maken, worklifebalance en zo veel meer.

 

 • Hoe verbeter ik mijn ondernemerschap?
 • Ik werk keihard, maar heb vaak de indruk niet op te schieten.
 • Hoe implementeer ik veranderingen in het bedrijf?
 • Loopt de communicatie met mijn medewerkers goed?
 • Wil ik mijn bedrijf nog laten groeien of niet?
 • De combinatie met mijn privéleven is zwaarder dan verwacht.
 • Waar sta ik in mijn ondernemerschap en wat zijn mijn sterke en zwakke punten?
 • Hoe los ik conflicten onder mijn medewerkers op?
 • Hoe kan ik mijn medewerkers beter motiveren?
 • Klanten zijn zo veeleisend geworden, hoe ga ik hier het beste mee om?
 • Het wordt allemaal wat te veel, ik krijg last van stress, kan ik dat verhelpen?
 • Kan ik me beter organiseren?
 • Moet ik een anderen keuze maken?
 • Ik heb een bijberoep maar zou eventueel de overstap maken naar hoofdberoep.

 

VOOR JE MEDEWERKERS

Het nut van loopbaanbegeleiding vertaalt zich door de vele positieve verhalen en door de steun die de overheid biedt. Vele medewerkers ervaren hun job positiever nadat ze een begeleiding hebben gevolgd. Vaak zitten ze met vragen die ze binnen het bedrijf niet goed durven stellen of weten te verwoorden. Bij een loopbaancoach worden deze behandeld en aangepakt.

 

 • Wat zijn mijn kwaliteiten en hoe zet ik die het beste in op mijn job
 • Hoe manage ik mijn lange ‘to do’-lijst en hoe houd ik stress onder controle?
 • Wat zijn de technieken om beter te gaan onderhandelen?
 • Hoe neem ik een beslissing bij moeilijke keuzes?
 • Er zijn zo veel veranderingen op til, ik heb er schrik voor, wat nu?
 • Ik wil efficiënter werken
 • Ik heb conflicten op de werkvloer, hoe kan ik dat voorkomen?
 • Ik heb het gevoel dat ik meer kan.
 • Ik heb last met een collega die er de kantjes van af loopt, hoe los ik dat op ?
 • De communicatie tussen mezelf en mijn overste verloopt stroef, hoe kan dat beter?

 

Loopbaancoaching heeft zijn positieve rol ondertussen duidelijk bewezen. Werknemers staan bewuster in hun loopbaan, hebben meer inzicht in hun competenties en hebben vaak een veel grotere werktevredenheid na het volgen van loopbaancoaching. Om van deze gesubsidieerde diensten gebruik te mogen maken dienen er natuurlijk bepaalde spelregels gevolgd te worden. Wij lichten je verder graag uitgebreid in over alle voorwaarden en helpen je indien gewenst graag verder bij de praktische aanpak en communicatie naar jouw werknemers toe.

 

Diaspoor heeft ondertussen een 80-tal sfeervolle coachingsplaatsen waar we werknemers begeleiden rond hun loopbaanvragen. Daarnaast verplaatsen we ons naar bedrijven om daar intern HR advies, coaching en workshops te verzorgen.

 

Contacteer ons gerust voor meer informatie.

 

balance_VectorsMarket

 

VUCA PERFORMANCE TRAININGEN VOOR BEDRIJVEN

 

VUCA World staat voor:

 • Volatile – Snel veranderend;
 • Uncertain – Onzeker;
 • Complex – Complex;
 • Ambiguous – Vaag / dubbelzinnig

 

We leven in een continue veranderende wereld met hoge onzekerheid en complexiteit die lang niet altijd helder is. De maatschappij waarin wij ons nu bevinden zal de komende jaren steeds meer VUCA worden. Binnen de bedrijfswereld worden de rollen anders ingevuld en de uitdagingen anders benaderd. Om bedrijven te leiden en om samen te werken zal men andere competenties moeten inzetten.

 

DE INVESTERING

Voor bedrijfsleiders en kaderleden zijn opleidingen een must, efficiëntie verhogen, stress beheersen, je medewerkers beter laten presteren komt immers niet vanzelf. Werknemers voelen zich ook beter in hun job als ze opleidingskansen krijgen. Het staat vast dat de efficiëntie niet alleen wordt verhoogd door het aanleren van job technische aspecten, maar dat het trainen van andere vaardigheden ook bijdraagt tot welbevinden. Lange afwezigheden door burn-out of stress gerelateerde aandoeningen kosten hopen geld. Voorkomen is daarom beter dan genezen!

 

balance_VectorsMarket

 

TRAINING 'DE KRACHT VAN HET ANDERS ZIJN!'

 

Leer jezelf en anderen beter kennen en verbeter je professionele en persoonlijke balans.

 

Doelgroep: werknemers, teams, managers, verenigingen

Aansluitend individuele analyse mogelijk

Duur: 1 dag

 

Waarom vind jij onderbrekingen en routinetaken zo vervelend, terwijl anderen dat juist wel leuk vinden? Waarom praat de ene voordat hij nadenkt en denkt de andere juist na alvorens iets te zeggen? Waarom heeft de ene stap-voor-stap instructies nodig, terwijl de andere alleen maar de grote lijnen nodig heeft? Waarom zoekt de ene naar algemene oplossingen, terwijl de andere alleen maar gelooft in individuele oplossingen? Waarom handelt de ene manager de zaken bij voorkeur snel af, terwijl de andere alle opties zo lang mogelijk wenst open te houden?

 

Dat komt natuurlijk omdat we allemaal verschillend zijn. Iedereen is uniek, maar zijn we echt totaal verschillend of is er een patroon te herkennen? In deze workshop over persoonlijkheidstypes, ook wel psychologische typen genaamd, krijg je inzicht

in deze boeiende materie en krijg je de handvaten om hieruit een positieve dynamiek te ontwikkelen.

 

human_VectorsMarket

 

RATIONELE EFFECTIVITEIT TRAINING (RET)

 

Leer je emoties te kaderen door zelfregulatie van je denkpatronen.

 

Doelgroep: werknemers, teams, managers, verenigingen ...

Duur: 1 dag

 

Bij Rationele effectiviteit Training of Rationeel Emotieve Therapie gaat men ervan uit dat mensen met psychische klachten zoals sociale angst, faalangst, straatangst, andere angsten, depressies, minderwaardigheidscomplex, zelf voor een deel bepalen hoe zwaar de problemen wegen. Volgens de RET worden onze gevoelens voor een groot deel bepaald door onze gedachten. Wanneer we dus iets aan onze gevoelens van angst, verdriet, verlegenheid, onrust en depressie willen veranderen, moeten we onze manier van denken veranderen.

 

De Griekse wijsgeer Epictetus zegt hierover: "Het zijn niet de problemen zelf die het ons zo moeilijk maken, maar de manier waarop we tegen deze problemen aankijken."

 

In onze training leren we de onderliggende mechanismes en het stappenplan aan.

 

Head_VectorsMarket

 

HARTCOHERENTIETRAINING. UW BREIN ALS MEDICIJN

 

Leer hoe hartcoherentie bijdraagt tot jouw mentale en fysieke gezondheid.

 

Doelgroep: werknemers, teams, managers, verenigingen…

Duur: 1 dag

 

Hartcoherentie brengt je in evenwicht

Het oersysteem is vaak onze redding bij acuut gevaar, maar dit oersysteem is ook actief als we lijden aan langdurige stress, angsten en emotionele conflicten. Er is onvoldoende psychisch en lichamelijk herstel waardoor men uitgeput geraakt. Concentratiestoornissen, hartkloppingen, hoge bloeddruk, slaapstoornissen, depressies, darmklachten, opgejaagdheid, moeheid, lage weerstand, een onbehaaglijk gevoel, prikkelbaarheid, sterk emotioneel zijn, burn-out, enz. kunnen hiervan de gevolgen zijn. Dit proces is omkeerbaar als we ons psychisch en lichamelijk kunnen herstellen. Dit kan door de beoefening van hartcoherentie.

 

Wat zijn de effecten van HCH training?

 • Verbetering van concentratie en focus
 • Verhoging van de veerkracht t.o.v. stress
 • Bloeddruk regulerend, daling van hoge bloeddruk (stress gerelateerd)
 • Effect op hartritmestoornissen (stress gerelateerd)
 • Verhoging van weerstand tegen ziekten
 • Beheersing van angsten (angsten t.g.v. ziekten, faalangst, trauma’s, stress, …)
 • Regulering van het lichaamsgewicht (emo-eten)

 

veerkracht_VectorsMarket

 

STRESSPREVENTIE: VERHOOG JE VEERKRACHT!

 

Leer wat stress met je doet en waarom maar vooral …leer het te voorkomen!

 

Doelgroep: werknemers, teams, managers, verenigingen …

Duur: 1 dag

 

In deze opleiding krijg je een zicht op wat stress met je doet en wat de gevolgen zijn. Je ontdekt de oorzaken en de verschillen tussen de begrippen die met stress gerelateerd worden.

 

Door middel van een wetenschappelijke methodiek wordt onderzocht hoe het met jouw stresspeil gesteld is. Tenslotte reiken we je verschillende methodieken aan om een beter inzicht te krijgen op jouw persoonlijke situatie en om je veerkracht te verhogen.

 

 

balance_VectorsMarket

BEDRIJVENCOACH GEZONDHEID VOOR

VLAAMS INSTITUUT GEZOND LEVEN

GEZOND WERKEN

De Vlaamse overheid gaf groen licht voor een innovatief project dat loopt tot eind 2019. Voor het project gaan 50 geselecteerde bedrijfscoaches aan de slag in ondernemingen om hen te begeleiden bij het opzetten van een preventief gezondheidsbeleid, complementair aan initiatieven die al gebeuren in het kader van de welzijnswetgeving. Het gaat vooral om gezondheidsbevorderende initiatieven.

 

WAT DOET DE BEDRIJVENCOACH

De coach voorziet 5 contactmomenten met de onderneming, gespreid over 1 jaar. Tijdens de sessies gaat een door het bedrijf uitgekozen werkgroep aan de slag met een fantastische methodiek. Samen maken we in diverse stappen een gezondheidsmatrix van het bedrijf op en kijken we waar en hoe we deze nog performanter kunnen maken.

 

Het project is een samenwerking tussen VIGeZ, VOKA en Verso met de financiële steun vanuit de Vlaamse overheid.

Het bedrijf investeert 500 euro, de overheid 1000 euro per begeleiding.

 

Meer Informatie en aanvraag versturen kan je via www.gezondleven.be/projecten/gezond-op-de-werkvloer.

 

DIASPOOR

 

DIASPOOR staat voor Bewust Veranderen. We geven loopbaancoaching, trainingen en HR consulting om de veerkracht van medewerkers en de slagkracht van organisaties en te versterken. Vanuit een expertise opgebouwd in verschillende domeinen van HR en Welzijn en dat in samenwerking met een platform van uiterst gepassioneerde coaches en consultants.

 

 

 

 

Turnhoutsebaan 37

2140 Antwerpen

 

GSM: +32 (0)476 88 05 37

TEL: +32 (0)3 256 30 24

 

CONTACT

DIASPOOR. Bewust Veranderen!

 

 

Ondernemingsnummer: 0500 359 454

 

Rekeningnr. (ING): BE 2737 7077 4387 73

 

We geven trainingen en begeleidingen doorheen Vlaanderen.

 

Gebruiksvoorwaarden

Privacyverklaring

 

Deze site maakt gebruik van cookies. Deze dienen louter om statistieken op te volgen via Google Analytics en

gebruiksinstellingen te onthouden.

Inhoud © Diaspoor 2019 / Design © Fluistermedia

 

© Icons designed by Vectors Market from Flaticon