Klachten

Klachten


Heb je klachten over de dienstverlening en aanvragen bij Diaspoor Werk Met Zin? Meld deze dan zo kort mogelijk na de feiten. Je kan dat op verschillende wijzen:

 • Informele klachtenprocedure
  1. Een gesprek met de Diaspoor-consulent die je begeleidt.
  2. Indien het overleg met de betreffende consulent geen aanvaardbare oplossing biedt kan u terecht bij Sandra Bonny, Bestuurder Diaspoor B.V.

De contactgegevens zijn: Sandra Bonny, sandra.bonny@diaspoor.be of telefonisch op 0476 88 05 37

 

 • Formele klachtenprocedure

Een formele interne klacht kan ingediend worden na het doorlopen van de informele interne klachtenregeling, met uitzondering van klachten waarbij op basis van de geldende criteria heeft geoordeeld dat de aanvraag niet resulteert in een Diaspoor traject. Voor deze klachten kan onmiddellijk een formele interne klachtenbehandeling opgestart worden.

  1. Een klacht indienen kan rechtstreeks via dit klachtenformulier of afdrukken en per post versturen tot 30/08/2021 naar Leopoldstraat 8 te 2850 Boom en vanaf 1/09/2021 naar Distellaan 42 te 8400 Oostende.
  2. De directie neemt binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de klacht contact op om een overlegmoment te plannen op een af te spreken plaats en tijdstip.
  3. Het is mogelijk zich tijdens het overleg omtrent de klacht te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon naar keuze.
  4. Doel van het overleg is om tot een aanvaardbare oplossing te komen voor alle partijen waarop de klacht betrekking heeft.
  5. Iedereen die bij het overleg betrokken is ontvangt een schriftelijk verslag van het overleg en de gemaakte afspraken ten laatste vijf werkdagen na het overleg.
  6. Een afgehandeld dossier blijft gesloten tenzij er zich nieuwe feiten aandienen.


Als bovenstaande formele klachtenregeling niet tot een aanvaardbare oplossing leidt, kan klacht worden ingediend bij:

Federgon voor outplacement, loopbaanbegeleiding en rekrutering via https://federgon.be/ombudsdienst/


Bij VDAB voor loopbaanbegeleiding, outplacement en andere trajecten onder de regie van VDAB. Via contactformulier: https://www.vdab.be/klachten


Klachtenformulier

Wij  streven naar een 100 % klantentevredenheid en willen te allen tijde aan de wensen van onze klanten tegemoetkomen. Het is steeds mogelijk een klacht in te dienen indien u niet tevreden bent over de dienstverlening van Diaspoor. Vul daarom onderstaand formulier in en we zullen spoedig contact met u opnemen om te horen hoe we u tegemoet kunnen komen.

 
 
 
 
 
 
 
Ik ga akkoord met de privacyverklaring*